به صفحه شخصی من
خوش آمدید
ژاله ابراهیمی نژاد
ژاله ابراهیمی نژاد
استادیار فیزیک

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریفیزیک
فوق دكتریفیزیک

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد تهران غربرییس اداره پژوهش مجتمع پیامبر اعظم (ص)پیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

بررسی انواع روش های رشد سطوح ناهموار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

روش های تولید لایه های نازک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

 

فصلنامه علمی فیزیک کاربردی ایران