به صفحه شخصی من
خوش آمدید
سمیرا زارعی
سمیرا زارعی
استادیار حسابداری

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴حسابداریدانشکده امور اقتصاد- خوارزمی کنونی
کارشناسی ارشد۱۳۸۶حسابداریدانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
دکترای تخصصی۱۳۹۳حسابداریدانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات(شعبه کرمانشاه)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم انسانی- دانشگاه آزاد واحد تهران غربهیات علمی تمام وقتپیمانیتمام وقت۶

سوابق اجرایی