به صفحه شخصی من
خوش آمدید
سید مجتبی شفیعی بهنمیری
سید مجتبی شفیعی بهنمیری
استادیار

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی عمران - عمرانمازندران
کارشناسی ارشد۱۳۸۲عمران- راه و ترابریعلم و ضنعت ایران
دکترای تخصصی۱۳۹۲عمران- راه و ترابریعلم و ضنعت ایران

سوابق اجرایی