به صفحه شخصی من
خوش آمدید
سارا محمدپور
سارا محمدپور
استادیار علوم ارتباطات

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۴علوم ارتباطات اجتماعی- روزنامه نگاریدانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
دکترای تخصصی۱۳۸۹علوم ارتباطات اجتماعیدانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد واحد تهران غرب(تنظیم نشده)تمام وقت