به صفحه شخصی من
خوش آمدید
رضا شریفی
رضا شریفی
استادیار برق

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۹مهندسی برق- قدرتعلم و صنعت ایران

سوابق اجرایی