به صفحه شخصی من
خوش آمدید
رویا صدیقی
رویا صدیقی
مربی معماری

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۴۰۰مهندسی معماریآزاد واحد کرج

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
تهران غربهیئت علمی - بورس دوره دکتریرسمی آزمایشیتمام وقت۸