به صفحه شخصی من
خوش آمدید
مهنا نیک بین
مهنا نیک بین
استادیار مدیریت

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶مدیریت جهانگردیعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۸۹مدیریت جهانگردی-برنامه ریزی توسعهعلامه طباطبایی
دکترای تخصصی۱۳۹۸مدیریت فرهنگیعلوم تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی-تهران غربعضو هیت علمیپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

  1. ماهیت علم گردشگری و زمینه‌های تخصصی آن/ اسفند 92/ دانشکده مدیریت
  2. توسعه پایدار گردشگری/ آذر 96/ دانشکده مدیریت
  3. هتلداری سبز/ اردیبهشت 97/دانشکده مدیریت
  4. گردشگری خوراک پایدار/ سومین جشواره خوراک/ تهران غرب/اردیبهشت98
  • انجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران/ عضویت پیوسته
  • انجمن علمی گردشگری ایران/ عضویت پیوسته
  • باشگاه پژوهشگران جوان/ تهران غرب
  • انجمن جهانی گردشگری فرهنگی(WCTA)world cultural tourism association