به صفحه شخصی من
خوش آمدید
ناهید دهقان عفیفی
استادیار معارف

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۸۱الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران علوم و تحقیقات تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۸الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران غربهیات علمیآزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی