به صفحه شخصی من
خوش آمدید
مهدی مختارپور قهرودی
مهدی مختارپور قهرودی
استادیار

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشدپژوهش علوم اجتماعیواحد علوم و تحقیقات
دکترای تخصصیجامعه شناسیواحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم انسانیعضو هیات علمی(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

  • مدیریت اطلاعات علمی با استفاده از نرم افزار اندنوت (End Note) / تاریخ برگزاری: ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ / محل برگزاری: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IRANDOC) / مدت: ۸ ساعت
  • مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارAMOS (مقدماتی و پیشرفته) / تاریخ برگزاری: ۱۳/۱۱/۱۳۹۲/ محل برگزاری: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IRANDOC) / مدت: ۱۶ ساعت
  • روش های تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار  SPSS (مقدماتی و پیشرفته) / تاریخ برگزاری: ۲۶/۱۱/۱۳۹۲/ محل برگزاری: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IRANDOC) / مدت: ۱۶ ساعت
  • کارگاه آموزشی تعلیم و تربیت از دیدگاه استاد مطهری / تاریخ برگزاری: ۲۰/۰۲/۱۳۹۳/ محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار، سالن استاد شهریار/ مدت: ۲ ساعت
  •  کارگاه آموزشی مفاهیم نوین دیپلماسی (۲) / تاریخ برگزاری: ۱۰/۰۶/۱۳۹۵/ محل برگزاری: دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه / مدت: ۸ ساعت
  • آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کیفی  Nvivo / تاریخ برگزاری: ۰۹/۰۷/۱۳۹۳ / محل برگزاری: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IRANDOC) / مدت: ۱۶ ساعت

 

  • مدیر داخلی فصلنامه International Journal of Social Sciences 

 

عضو انجمن جامعه شناسی ایران
عضو انجمن آمار ایران