به صفحه شخصی من
خوش آمدید
محمد سجاد مسعودی
محمد سجاد مسعودی
استادیار عمران

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶مهندسی عمراندانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی عمران - سازهدانشگاه علم و صنعت ایران
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی عمران - سازهدانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه عمرانعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

  • عضو ستاد اجرایی دوازدهمین کنفرانس سراسری دانشجویان مهندسی عمران.
  • عضو ستاد اجرایی پنجمین دوره مسابقات سراسری به مناسبت روز بتن.
  • عضو ستاد اجرایی سومین گردهمایی انجمن های علمی و چهاردهمین مجمع عمومی سازمان علمی و پژوهشی دانشجویان سراسر کشور.
  • عضو گروه تحقیقاتی سازه های فضاکار انجمن علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1384
  •  عضو کمیته علمی و داوری سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری در شهریور ماه 1395
  •  عضو کمیته علمی کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفت های تکنولوژیک علوم مهندسی تیر ماه 1394