به صفحه شخصی من
خوش آمدید
محمدرضا سلیمانی
استاد معماری

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریمعماریدانشگاه علوم و تحقیقات
کارشناسی ارشدمعماریدانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران شمال
کارشناسیمعماریدانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده هنر و معماریعضو هیأت علمیپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

  • هشتمین سلسله سخنرانی های قطب علمی و فناوری با موضوع مسابقات معماری، چرایی و چگونگی، دانشگاه تهران، نشست تخصصی، اردیبهشت 93 (ارائه سخنرانی، "مروری بر تاریخ مسابقات معماری در ایران و جهان")
  • نشست معماری هفته فیروزه ای (مسابقات معماری در ایران)، کانون معماران معاصر، مهر ماه 94، (ارائه سخنرانی، "گذری بر برگزاری 5 دهه مسابقات معماری در ایران")
  • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران/ طراح و ناظر.