احسان مقیمی حاجی
احسان مقیمی حاجی
استادیار صنایع

سوابق دانشگاهی و اجرایی

  1. سوابق کاری آکادمیک (تدریس)

دوره زمانی

محل تدریس

سمت

دروس تدریس شده

بهمن 95 تا کنون

آزاد تهران غرب

استادیار تمام وقت

آمار مهندسی – تئوری احتمالات – روشهای آماری- برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی 1 – تئوری  کاربرد پایایی – مدلهای زمانبندی و بهینه سازی در حمل و نقل

شهریور 95 تا کنون

دانشگاه جامع علمی کاربردی ساپکو

استاد پاره وقت

اصول مدیریت – ابزارهای کیفیت- پروژه ابزارهای کیفیت – سیستمهای مدیریت کیفیت

بهمن 90-تیر 92

Istanbul Aydin University

استادیار تمام وقت

برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی – تحقیق در عملیات 2 – روشهای تولید 2- برنامه ریزی و کنترل پروژه – نقشه کشی صنعتی 2 – زبان تخصصی 1 و 2 – برنامه نویسی کامپیوتر به زبان متلب – روشهای نگارش مقالات و گزارشات علمی

شهریور 89 – بهمن 90

Eastern Mediterranean University

استاد پاره وقت

آمار مهندسی – اقتصاد مهندسی

بهمن 86 – شهریور 89

کمک استاد

آمار مهندسی – اقتصاد مهندسی – کنترل کیفیت – تحقیق در عملیات 1 و 2 – طرحریزی واحدهای صنعتی – مدلسازی و بهینه سازی -  کاربردهای تحقیق در عملیات

بهمن 85 – مهر 86

دانشگاه جامع علمی کاربردی ساپکو

استاد پاره وقت

کنترل کیفیت آماری – استانداردهای مدیریت کیفیت

 

 

  1. سوابق کاری صنعتی
  • خرداد 93 تا اسفند 95: همکاری با شرکت توربو کمپرسور نفت آسیا با سمت مدیر برنامه ریزی و لجستیک (کارخانه 2)
  • مرداد 92 تا کنون: همکاری با شرکت مارین پروژه با سمت مشاور مدیر عامل
  • مرداد 92 تا خرداد93: همکاری با شرکت گروه توسعه فناوری ناران با سمت مدیر واحد برنامه ریزی و توسعه
  • مهر ماه 85تا مهر ماه86: همکاری با شرکتساپکوبا سمت کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • تیر ماه 84 تا مهر ماه 85: همکاری با شرکتتاپ خودرو  با سمت کارشناس ارشد برنامه ریزی و لجستیک
  • شهریور ماه 84 تا مهر ماه 86: همکاری با شرکت ظریف تراش مجید با سمت مشاور مدیر عامل
  • بهمن ماه 83 تا پایان تیر ماه 84: همکاری با شرکت واگن پارس با سمت مشاور مدیر عامل در امور کنترل کیفیت  و مدیر امور کنترل کیفیت
  • تیر ماه 79 تا بهمن ماه 83: همکاری با شرکت تام ایران خودرو در واحد مهندسی مواد و ابزار (معاونت سیستمهای مکانیکی) با سمت کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه, نماینده تضمین مرغوبیت, نماینده ایمنی, بهداشت کار و محیط زیست, مسؤول کنترل مدارک و داده ها و نماینده سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) واحد مذکور