مینو عالمی
مینو عالمی
دانشیار آموزش زبان انگلیسی

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: مینو عالمی

گروه آموزشی: زبان انگلیسی

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: زبان انگلیسی

استادیار زبان شناسی کاربردی آموزش زبان انگلیسی –
پژوهشگر رباتیک اجتماعی و آموزش و پرورش شناختی
 مسئولیتهای فعلی:
 استادیار و مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب –
وبگاه آزاد: - http://wtiau.ac.ir پست الکترونیکی: minooalemi2000@yahoo.com
 پژوهشگر معین، آزمایشگاه رباتیک اجتماعی و شناختی، دانشگاه صنعتی شریف قطب علمی طراحی و رباتیک –
- وبگاه شریف: http://www.mech.sharif.ir/web/14039/1 پست الکترونیکی: alemi@sharif.edu

  تحصیلات و دوره های دانشگاهی:

 

ö پژوهشگر پسا دکتری؛"آموزش زبان انگلیسی بکمک یک ربات اجتماعی"، و "تألیف کتاب زبان تخصصی مکانیک"،

    آزمایشگاه رباتیک اجتماعی و شناختی، دانشگاه صنعتی شریف، با حمایت بنیاد ملی نخبگان، تهران.    1391-1392

ö پژوهشگر پسا دکتری؛ بکارگیری ربات ها در آموزش و کمک درمان کودکان سرطانی و اتیستیک، آزمایشگاه

    رباتیک اجتماعی و شناختی، دانشگاه صنعتی شریف، با حمایت بنیاد ملی نخبگان، تهران.                          1392-1393

ö دکتری؛ زبان شناسی کاربردی-آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبایی، (رتبه 1)، تهران.        ۱388-۱391

     ö دوره تحصیلات تکمیلی فرعی؛ آموزش بزرگسالان؛ دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکوور، کانادا.                ۱383-۱384

     ö کارشناسی ارشد؛ آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه خاتم، تهران.                                                                                ۱378-۱380 

      ö کارشناسی؛ ادبیات انگلیسی، دانشگاه علامه راوندی، تهران.                                                                                                   1373-1377