به صفحه شخصی من
خوش آمدید
مینو عالمی
مینو عالمی
دانشیار آموزش زبان انگلیسی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۱اموزش زبان انگلیسیعلامه طباطبایی
فوق دكتری۱۳۹۳رباتیک اجتماعی و فناوری های نوین در آموزش زبانصنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اموزش زبان(تنظیم نشده)تمام وقت۱۴

سوابق اجرایی