به صفحه شخصی من
خوش آمدید
مریم مزدارانی
مریم مزدارانی
استادیار ریاضی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱ریاضی محضالزهرا (س)
کارشناسی ارشد۱۳۷۷ریاضی کاربردیعلم و صنعت ایران
دکترای تخصصی۱۳۹۵ریاضی کاربردیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مجتمع پیامبر اعظمرسمی قطعیتمام وقت۹

سوابق اجرایی