به صفحه شخصی من
خوش آمدید
مسعود اسماعیلی
مسعود اسماعیلی
استادیار برق

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۸مهندسی برق - قدرتدانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد واحد تهران غرب(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

لینک Publons برای داوری مقالات: https://publons.com/a/۱۲۲۶۶۱۸