به صفحه شخصی من
خوش آمدید
سارا مرعشی علی آبادی
مربی حسابداری

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۹اقتصاددانشگاه آزاد تهران جنوب

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد تهران غربمدیر گروه حسابداریپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی