به صفحه شخصی من
خوش آمدید
لیلا زارع
لیلا زارع
استادیار معماری

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۳معماریدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکترای تخصصی۱۳۹۱معماریدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غربسرپرست معاونت پژوهشی و فناوریپیمانیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی