به صفحه شخصی من
خوش آمدید
گرشاسب خزائنی
گرشاسب خزائنی
استادیار

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی عمران-عمراندانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساختدانشگاه علم و صنعت ایران
دکترای تخصصی۱۳۹۱مهندسی عمران- مهندسی سازهدانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرباستادیارپیمانیتمام وقت۱