حامد معیری کاشانی
حامد معیری کاشانی
استادیار مکانیک

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: حامد معیری کاشانی

گروه آموزشی: مکانیک

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

متولد: 1361/05/24

رشته تحصیلی: مکانیک

آدرس ایمیل:  moayeri.hamed@wtiau.ac.ir       

مشخصات تحصیلی

معدل کل

سال تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

از سال

تا سال

18.67

1387

1392

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مکانیک (طراحی کاربردی)

دکتری

17.72

1384

1386

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مکانیک (طراحی کاربردی)

کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه ها

"بررسی تجربی اثر نسبت تنش (R-ratio) برنرخ رشد ترک خستگی"

  (استاد راهنما: پروفسور امیررضا شاهانی(کسب نمره 20)

عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

"پیش بینی عمر خستگی اتصالات پرچی در پوسته­های استوانه­ای تقویت شده بر مبنای مکانیک شکست"

(استاد راهنما: پروفسور امیررضا شاهانی)، (کسب درجه عالی)

عنوان رساله دوره دکتری