به صفحه شخصی من
خوش آمدید
فاطمه رضویان
فاطمه رضویان
استادیار محیط زیست

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی محیط زیستدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مدیریت محیط زیستدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۸مدیریت محیط زیستدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه محیط زیستعضو هیات علمی گروه محیط زیسترسمی آزمایشیتمام وقت۱۵

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

سخنرانی با موضوع محیط زیست و توسعه پایدار- واحد تهران غرب ۱۳۹۷

سمینار با موضوع مدیریت پسماند - واحد پرند- ۱۳۹۶

سمینار با موضوع ارزیابی ریسک- واحد پرند ۱۳۹۵

سخنرانی با موضوع نقش مشارکت مردمی در مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا

 

  • دبیر برگزاری هفتمین دوره هفته پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند (۳۱/۱۰/۱۳۹۲)
  • دبیر علمی همایش منطقه ای روز زمین پاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند (۲/۲/۱۳۹۰)
  • عضو انجمن ارزیابی ایران.

 

  • عضو انجمن مدیریت پسماند ایران.