نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۲۱۵ مورد.

رامین فارسی

استادیار
صنایع

حمیدرضا فاطمی پور

استادیار
آموزش زبان انگلیسی
حمیدرضا فاطمی پور
استادیار -
- آموزش زبان انگلیسی

https://faculty.wtiau.ac.ir/fatemipoor-hamidreza/fa

سروش

سروش فتحی

دانشیار
جامعه شناسی

فرهنگ فرحبد

استادیار
عمران

زهرا فرشادفر

استادیار
اقتصاد

نوبان فشندی

استادیار
حقوق

محبوبه فهیم کلام

دانشیار
ادبیات فرانسه

راضیه فولادی سپهر

استادیار
زبان و ادبیات فارسی
راضیه فولادی سپهر
استادیار دکترای تخصصی
- زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.wtiau.ac.ir/raziye-sepehr/fa

احمد قاسمی

استادیار
حسابداری

محمد قاضی

استادیار
عمران
محمد قاضی
استادیار دکترای تخصصی
- عمران

https://faculty.wtiau.ac.ir/mohammad-ghazi/fa

سیما قدرتی

استادیار
روانشناسی و مشاوره
سیما قدرتی
استادیار دکترای تخصصی
- روانشناسی و مشاوره

https://faculty.wtiau.ac.ir/sima-ghodrati/fa

مریم قوجقی

استادیار
تربیت بدنی
مریم قوجقی
استادیار -
- تربیت بدنی

https://faculty.wtiau.ac.ir/ghojaghi-maryam/fa

سهیلا

سهیلا کاغذیان

استادیار
علوم و انسانی

حمید کرمیان

استادیار
مدیریت
رضا

رضا کیهانی

استادیار
عمران
رضا کیهانی
استادیار دکترای تخصصی
- عمران

https://faculty.wtiau.ac.ir/reza-keyhani/fa