نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۲۰۵ مورد.

احمد قاسمی

استادیار
حسابداری

محمد قاضی

استادیار
عمران
محمد قاضی
استادیار دکترای تخصصی
- عمران

https://faculty.wtiau.ac.ir/mohammad-ghazi/fa

سیما قدرتی

استادیار
روانشناسی و مشاوره
سیما قدرتی
استادیار دکترای تخصصی
- روانشناسی و مشاوره

https://faculty.wtiau.ac.ir/sima-ghodrati/fa

سهیلا

سهیلا کاغذیان

استادیار
علوم و انسانی

سکینه کرمی

استادیار
حقوق
رضا

رضا کیهانی

استادیار
عمران
رضا کیهانی
استادیار دکترای تخصصی
- عمران

https://faculty.wtiau.ac.ir/reza-keyhani/fa

لیلا

لیلا گرامی معظم

استادیار
ریاضی
لیلا گرامی معظم
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۱۴۴۱۳۰۳۹۷ ریاضی

https://faculty.wtiau.ac.ir/lgerami-moazam/fa

Google Scholar
رویا

رویا مافی غلامی

دانشیار
محیط زیست
رویا مافی غلامی
دانشیار دکتری
۰۹۱۲۳۳۳۹۲۵۰ محیط زیست

https://faculty.wtiau.ac.ir/roya-mafigholami/fa

Google Scholar

علی مالکی

استادیار
ریاضی
علی مالکی
استادیار دکتری
- ریاضی

https://faculty.wtiau.ac.ir/ali-maleki/fa

حسام محزون

استادیار
ریاضی
حسام محزون
استادیار دکترای تخصصی
- ریاضی

https://faculty.wtiau.ac.ir/mahzoon-hesam/fa

Google Scholar

حسین محسنی

استادیار
علوم و انسانی
حسین محسنی
استادیار -
- علوم و انسانی

https://faculty.wtiau.ac.ir/mohseni-hosein/fa

سارا

سارا محمدپور

استادیار
علوم ارتباطات
سارا محمدپور
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ارتباطات

https://faculty.wtiau.ac.ir/sara-mohamadpour/fa

مجتبی

مجتبی محمدی

استادیار
علوم و انسانی - زبان انگلیسی
مجتبی محمدی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و انسانی - زبان انگلیسی

https://faculty.wtiau.ac.ir/mohammadi-mojtaba/fa

Google Scholar ORCID Web of Science Research GATE
زهرا

زهرا محمودی

استادیار
ریاضی
زهرا محمودی
استادیار دکترای تخصصی
- ریاضی

https://faculty.wtiau.ac.ir/zahra-mahmodi/fa

Google Scholar
مهدی

مهدی مختارپور قهرودی

استادیار
علوم و انسانی - جامعه شناسی و امورفرهنگی
مهدی مختارپور قهرودی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و انسانی - جامعه شناسی و امورفرهنگی

https://faculty.wtiau.ac.ir/mokhtarpour-mehdi/fa

Google Scholar ORCID Research GATE