نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۲۰۴ مورد.
تهمینه

تهمینه عدالت جو

استادیار
حقوق
تهمینه عدالت جو
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۲۷۵۷۱۵۳۹ حقوق

https://faculty.wtiau.ac.ir/tahmineh-edalatju/fa

مستوره عزت زاده

استادیار
علوم ارتباطات
دیاکو

دیاکو عزیزی

استادیار
برق
دیاکو عزیزی
استادیار دکتری
۸۸۳۷۲۶۹۲ برق

https://faculty.wtiau.ac.ir/diako-azizi/fa

Google Scholar

سمیه عسگری

استادیار
فیزیک
سمیه عسگری
استادیار دکترای تخصصی
- فیزیک

https://faculty.wtiau.ac.ir/somayeh-asgary/fa

امیر مسعود عطایی جعفری

استادیار
فنی و مهندسی - صنایع

امیر علی اصغری

استاد
مدیریت - مدیریت آموزشی
امیر علی اصغری
استاد -
- مدیریت - مدیریت آموزشی

https://faculty.wtiau.ac.ir/aliasghari-amir/fa

سعید علیزاده

استادیار
مدیریت

مریم غلامی

مربی
کامپیوتر
سروش

سروش فتحی

دانشیار
جامعه شناسی
سروش فتحی
دانشیار دکترای تخصصی
- جامعه شناسی

https://faculty.wtiau.ac.ir/fathi-soroush/fa

Google Scholar

محمود فتحی

استاد
کامپیوتر

فرهنگ فرحبد

استادیار
معماری

نوبان فشندی

استادیار
حقوق

راضیه فولادی سپهر

استادیار
فارسی
راضیه فولادی سپهر
استادیار دکترای تخصصی
- فارسی

https://faculty.wtiau.ac.ir/raziye-sepehr/fa

احمد قاسمی

استادیار
حسابداری