نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۲۱۵ مورد.

آویده طلایی

استادیار
معماری

صدیقه طوطیان اصفهانی

دانشیار
مدیریت - مدیریت دولتی و امورگمرکی
صدیقه طوطیان اصفهانی
دانشیار -
- مدیریت - مدیریت دولتی و امورگمرکی

https://faculty.wtiau.ac.ir/tootian-sedeghe/fa

حمیدرضا ع مقسمی

استادیار
کامپیوتر
مینو

مینو عالمی

دانشیار
آموزش زبان انگلیسی
مینو عالمی
دانشیار دکترای تخصصی
- آموزش زبان انگلیسی

http://www.mech.sharif.ir/web/26972/18

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE

وحید عبدالله زاده

استادیار
صنایع
وحید عبدالله زاده
استادیار دکترای تخصصی
- صنایع

https://faculty.wtiau.ac.ir/abdolahzadeh-vahid/fa

تهمینه

تهمینه عدالت جو

استادیار
حقوق
تهمینه عدالت جو
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۲۷۵۷۱۵۳۹ حقوق

https://faculty.wtiau.ac.ir/tahmineh-edalatju/fa

دیاکو

دیاکو عزیزی

استادیار
برق
دیاکو عزیزی
استادیار دکتری
۸۸۳۷۲۶۹۲ برق

https://faculty.wtiau.ac.ir/diako-azizi/fa

Google Scholar

امیر مسعود عطایی جعفری

استادیار
فنی و مهندسی - صنایع

امیر علی اصغری

استاد
مدیریت - مدیریت آموزشی
امیر علی اصغری
استاد -
- مدیریت - مدیریت آموزشی

https://faculty.wtiau.ac.ir/aliasghari-amir/fa

سعید علیزاده

استادیار
مدیریت

محمد غلامیان

استادیار
ریاضی
محمد غلامیان
استادیار دکترای تخصصی
- ریاضی

https://faculty.wtiau.ac.ir/gholamiyan-mohamad/fa

Google Scholar