نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۲۰۵ مورد.

وحید عبدالله زاده

استادیار
صنایع
وحید عبدالله زاده
استادیار دکترای تخصصی
- صنایع

https://faculty.wtiau.ac.ir/abdolahzadeh-vahid/fa

تهمینه

تهمینه عدالت جو

استادیار
حقوق
تهمینه عدالت جو
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۲۷۵۷۱۵۳۹ حقوق

https://faculty.wtiau.ac.ir/tahmineh-edalatju/fa

فاطمه عرفانی واحد

استادیار
زبان و ادبیات فارسی
فاطمه عرفانی واحد
استادیار دکترای تخصصی
- زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.wtiau.ac.ir/erfani-fatemeh/fa

Google Scholar
دیاکو

دیاکو عزیزی

استادیار
برق
دیاکو عزیزی
استادیار دکتری
۸۸۳۷۲۶۹۲ برق

https://faculty.wtiau.ac.ir/diako-azizi/fa

Google Scholar

امیر مسعود عطایی جعفری

استادیار
فنی و مهندسی - صنایع

امیر علی اصغری

استاد
مدیریت - مدیریت آموزشی
امیر علی اصغری
استاد -
- مدیریت - مدیریت آموزشی

https://faculty.wtiau.ac.ir/aliasghari-amir/fa

سعید علیزاده

استادیار
مدیریت
سروش

سروش فتحی

دانشیار
جامعه شناسی

محمود فتحی

استاد
کامپیوتر

فرهنگ فرحبد

استادیار
عمران

نوبان فشندی

استادیار
حقوق

راضیه فولادی سپهر

استادیار
زبان و ادبیات فارسی
راضیه فولادی سپهر
استادیار دکترای تخصصی
- زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.wtiau.ac.ir/raziye-sepehr/fa