نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۲۰۴ مورد.

زهرا شمس لطف آباد

مربی
علوم و انسانی - تربیت بدنی
زهرا شمس لطف آباد
مربی -
- علوم و انسانی - تربیت بدنی

https://faculty.wtiau.ac.ir/shams-zahra/fa

علی شمسایی

استادیار
عمران

علیرضا شهسوار

استادیار
تربیت بدنی

سعید شیرزادی

استادیار
حسابداری

رویا صدقی

مربی
معماری

سعید صیدانلو

استادیار
علوم و انسانی
سعید صیدانلو
استادیار -
- علوم و انسانی

https://faculty.wtiau.ac.ir/seydanloo-saeid/fa

آویده طلایی

استادیار
معماری

صدیقه طوطیان اصفهانی

دانشیار
مدیریت - مدیریت دولتی و امورگمرکی
صدیقه طوطیان اصفهانی
دانشیار -
- مدیریت - مدیریت دولتی و امورگمرکی

https://faculty.wtiau.ac.ir/tootian-sedeghe/fa

مینو

مینو عالمی

دانشیار
آموزش زبان انگلیسی
مینو عالمی
دانشیار دکترای تخصصی
- آموزش زبان انگلیسی

http://www.mech.sharif.ir/web/26972/18

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE

وحید عبدالله زاده

استادیار
صنایع
وحید عبدالله زاده
استادیار دکترای تخصصی
- صنایع

https://faculty.wtiau.ac.ir/abdolahzadeh-vahid/fa