نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۲۱۵ مورد.

شیوا سیف الدینی

استادیار
مدیریت
محمدحسین

محمدحسین سیفی

مربی
معارف
محمدحسین سیفی
مربی کارشناسی ارشد
۰۲۵۲۵۰۱۴۶۸ معارف

https://faculty.wtiau.ac.ir/seyfi-mo/fa

ولی اله شالی

مربی
هنر و معماری
رضا

رضا شریفی

استادیار
برق

سیدمحمد مهدی شفیعی

استادیار
فنی و مهندسی - محیط زیست
سیدمحمد مهدی شفیعی
استادیار -
- فنی و مهندسی - محیط زیست

https://faculty.wtiau.ac.ir/shafiei-mohammad/fa

زهرا شمس لطف آباد

مربی
علوم و انسانی - تربیت بدنی
زهرا شمس لطف آباد
مربی -
- علوم و انسانی - تربیت بدنی

https://faculty.wtiau.ac.ir/shams-zahra/fa

علی شمسایی

استادیار
عمران

علیرضا شهسوار

استادیار
تربیت بدنی
رویا

رویا صدیقی

مربی
معماری
رویا صدیقی
مربی کارشناسی ارشد
- معماری

https://faculty.wtiau.ac.ir/r-sedighi/fa

سعید صیدانلو

استادیار
علوم و انسانی
سعید صیدانلو
استادیار -
- علوم و انسانی

https://faculty.wtiau.ac.ir/seydanloo-saeid/fa