نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۲۱۵ مورد.
لیلا

لیلا زارع

استادیار
معماری
لیلا زارع
استادیار دکترای تخصصی
- معماری

https://faculty.wtiau.ac.ir/leila-zare/fa

ORCID

زهرا زارع

استادیار
جامعه شناسی
زهرا زارع
استادیار -
- جامعه شناسی

https://faculty.wtiau.ac.ir/zare-zahra/fa

سمیرا

سمیرا زارعی

استادیار
حسابداری
سمیرا زارعی
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۰۲۱۰۰۸۳۹۸ حسابداری

https://faculty.wtiau.ac.ir/zarei-samira/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

حسن زمانی

استادیار
علوم و انسانی
حسن زمانی
استادیار -
- علوم و انسانی

https://faculty.wtiau.ac.ir/zamani-hasan/fa

سعیده

سعیده زمردی

استادیار
روانشناسی و مشاوره
سعیده زمردی
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

https://faculty.wtiau.ac.ir/saeedeh-zomorodi/fa

آناهیتا

آناهیتا سالاری

استادیار
مدیریت
آناهیتا سالاری
استادیار دکتری
۰۹۱۷۰۰۰۰۰۰ مدیریت

https://faculty.wtiau.ac.ir/salari-anahita/fa

فریبا سرخوش

استادیار
علوم و انسانی
فریبا سرخوش
استادیار -
- علوم و انسانی

https://faculty.wtiau.ac.ir/sarkhosh-fariba/fa

لیلا سعیدی

استادیار
مدیریت

محمدرضا سلیمانی

استاد
معماری

محمد سهرابی

استاد
علوم و انسانی - حقوق عمومی
محمد سهرابی
استاد -
- علوم و انسانی - حقوق عمومی

https://faculty.wtiau.ac.ir/sohrabi-mohammad/fa

محمدحسین سهیلی

استادیار
معماری
محمدحسین سهیلی
استادیار دکتری
۰۲۱۳۳۵۴۵۳۹۵ معماری

https://faculty.wtiau.ac.ir/soheili-mo/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
عصمت

عصمت سوادی

استادیار
معارف
عصمت سوادی
استادیار دکترای تخصصی
- معارف

https://faculty.wtiau.ac.ir/esmat-savadi/fa

Google Scholar ORCID
علیرضا
علیرضا سیادتان
دانشیار فوق دكتری
۰۰۱۴۳۷۲۲۴۶۴۵۶ برق

https://faculty.wtiau.ac.ir/alireza-siadatan/fa

Google Scholar Scopus Eprint

هادی سیدفضلی

استادیار
مدیریت