نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۲۰۴ مورد.
سمیه

سمیه خلیلی آشتیانی

استادیار
معارف
محمدجواد

محمدجواد خوشرو

مربی
کامپیوتر
محمدجواد خوشرو
مربی دکترای تخصصی
- کامپیوتر

https://faculty.wtiau.ac.ir/mohammad-javad-khoshroo/fa

مانا

مانا خوشکام

استادیار
مدیریت
مانا خوشکام
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت

https://faculty.wtiau.ac.ir/mana-khoshkam/fa

Google Scholar

یحیی خونساری

استادیار
مدیریت

نازیلا خیابانچیان

استادیار
تربیت بدنی
نیکو

نیکو خیرخواه

استادیار
آموزش زبان انگلیسی
نیکو خیرخواه
استادیار دکترای تخصصی
- آموزش زبان انگلیسی

https://faculty.wtiau.ac.ir/niko-kheirkhah/fa

پروین

پروین داداندیش

استادیار
علوم سیاسی

سینا دامی

استادیار
کامپیوتر
سینا دامی
استادیار -
- کامپیوتر

https://faculty.wtiau.ac.ir/dami-sina/fa

پریسا

پریسا دانشجو

استادیار
کامپیوتر
پریسا دانشجو
استادیار دکترای تخصصی
- کامپیوتر

https://faculty.wtiau.ac.ir/parisa-daneshjoo/fa

محمد حسین درویش

استادیار
مدیریت - مدیریت صنعتی
محمد حسین درویش
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت - مدیریت صنعتی

https://faculty.wtiau.ac.ir/darvish-mo/fa

Google Scholar علم سنجی
لعیا

لعیا دژم

استادیار
فیزیک
لعیا دژم
استادیار دکترای تخصصی
- فیزیک

https://faculty.wtiau.ac.ir/dejam-laya/fa

Google Scholar Research GATE

چنگیز دل آرا

استادیار
کامپیوتر

چنگیز دل آرا

استادیار
فنی و مهندسی - کامپیوتر
چنگیز دل آرا
استادیار -
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

https://faculty.wtiau.ac.ir/delara-ch/fa