نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۲۱۵ مورد.
پروانه

پروانه خاکبیز

مربی
فیزیک
پروانه خاکبیز
مربی دکترای تخصصی
- فیزیک

https://faculty.wtiau.ac.ir/parvaneh-khakbiz/fa

بهناز خدایاری

استادیار
مدیریت

ساناز خرمی پور

استادیار
محیط زیست
ساناز خرمی پور
استادیار دکترای تخصصی
- محیط زیست

https://faculty.wtiau.ac.ir/sanaz-khoramipoor/fa

امیرحسین

امیرحسین خلوتی

استادیار
عمران
امیرحسین خلوتی
استادیار دکترای تخصصی
- عمران

http://www.khalvati.ir

Google Scholar ORCID Research GATE
مانا

مانا خوشکام

استادیار
مدیریت

یحیی خونساری

استادیار
مدیریت
نیکو

نیکو خیرخواه

استادیار
آموزش زبان انگلیسی
نیکو خیرخواه
استادیار دکترای تخصصی
- آموزش زبان انگلیسی

https://faculty.wtiau.ac.ir/niko-kheirkhah/fa

پروین

پروین داداندیش

استادیار
علوم سیاسی