نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۲۰۵ مورد.

ساناز خرمی پور

استادیار
محیط زیست
ساناز خرمی پور
استادیار دکترای تخصصی
- محیط زیست

https://faculty.wtiau.ac.ir/sanaz-khoramipoor/fa

امیرحسین

امیرحسین خلوتی

استادیار
عمران
امیرحسین خلوتی
استادیار دکترای تخصصی
- عمران

http://www.khalvati.ir

Google Scholar ORCID Research GATE
مانا

مانا خوشکام

استادیار
مدیریت

یحیی خونساری

استادیار
مدیریت

نازیلا خیابانچیان

استادیار
تربیت بدنی
نیکو

نیکو خیرخواه

استادیار
آموزش زبان انگلیسی
نیکو خیرخواه
استادیار دکترای تخصصی
- آموزش زبان انگلیسی

https://faculty.wtiau.ac.ir/niko-kheirkhah/fa

پروین

پروین داداندیش

استادیار
علوم سیاسی
پریسا

پریسا دانشجو

استادیار
کامپیوتر
پریسا دانشجو
استادیار دکترای تخصصی
- کامپیوتر

https://faculty.wtiau.ac.ir/parisa-daneshjoo/fa

غلامرضا داودی پور

استادیار
زبان و ادبیات فارسی
غلامرضا داودی پور
استادیار -
- زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.wtiau.ac.ir/gholamreza-davodipour/fa

محمد حسین درویش

استادیار
مدیریت - مدیریت صنعتی
محمد حسین درویش
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت - مدیریت صنعتی

https://faculty.wtiau.ac.ir/darvish-mo/fa

Google Scholar ORCID Web of Science علم سنجی

سیده پرنیان دریاباری

استادیار
زبان و ادبیات فارسی
سیده پرنیان دریاباری
استادیار -
- زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.wtiau.ac.ir/daryabari-p/fa

لعیا

لعیا دژم

استادیار
فیزیک
لعیا دژم
استادیار دکترای تخصصی
- فیزیک

https://faculty.wtiau.ac.ir/dejam-laya/fa

Google Scholar Research GATE