نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۲۰۵ مورد.
مونا

مونا ایوبی

استادیار
صنایع
مونا ایوبی
استادیار دکترای تخصصی
- صنایع

https://faculty.wtiau.ac.ir/ayoubi-mona/fa

Google Scholar Scopus
پیمان

پیمان بابایی

استادیار
کامپیوتر

احلام باوی

استاد
معماری

سعیده بزازیان

دانشیار
علوم و انسانی - روانشناسی
سعیده بزازیان
دانشیار -
- علوم و انسانی - روانشناسی

https://faculty.wtiau.ac.ir/bazazian-saeide/fa

پریناز

پریناز بنیسی

استادیار
روانشناسی و مشاوره
پریناز بنیسی
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

https://faculty.wtiau.ac.ir/parenaz-banisi/fa

مونا بیسادی

استادیار
معماری

احسان بیطرف

مربی
معماری
احسان بیطرف
مربی دکترای تخصصی
- معماری

https://faculty.wtiau.ac.ir/bitaraf-ehsan/fa

جمشید پیک فلک

استادیار
حسابداری
ضیاء الدین

ضیاء الدین تاج الدین

استاد
آموزش زبان انگلیسی
ضیاء الدین تاج الدین
استاد دکترای تخصصی
- آموزش زبان انگلیسی

https://faculty.wtiau.ac.ir/zia-tajeddin/fa

شهلا ترکانی

مربی
علوم و انسانی
شهلا ترکانی
مربی دکترای تخصصی
- علوم و انسانی

https://faculty.wtiau.ac.ir/torkani-shahla/fa

Google Scholar ORCID