نمایش ۱۹۹ تا ۲۱۵ مورد از کل ۲۱۵ مورد.

علی نظری دوست

استادیار
مدیریت
خلیل

خلیل نعمتی

استادیار
معارف
خلیل نعمتی
استادیار حوزوی
۰۲۵-۳۲۸۰۲۴۷۷ معارف

https://faculty.wtiau.ac.ir/nemati-khalil/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
یزدان

یزدان نقدی

استادیار
علوم و انسانی
سهیلا

سهیلا نقشبند

استادیار
ریاضی
سهیلا نقشبند
استادیار دکترای تخصصی
- ریاضی

https://faculty.wtiau.ac.ir/soheila-naghshband/fa

Google Scholar

حسین نوروزی

استادیار
حقوق

بهروز نوری

استادیار
صنایع
عالیه

عالیه نوری

استادیار
معارف
زهرا

زهرا هنرمندی

استادیار
حسابداری

آرش وحید

استادیار
معماری
آرش وحید
استادیار -
- معماری

https://faculty.wtiau.ac.ir/a-vahid/fa

حمیدرضا وطن خواه

استادیار
روانشناسی و مشاوره
حمیدرضا وطن خواه
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

https://faculty.wtiau.ac.ir/hamidreza-vatankhah/fa

زهره یعقوبی کفشگری

مربی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
زهره یعقوبی کفشگری
مربی -
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

https://faculty.wtiau.ac.ir/yaghoubi-zohreh/fa