فیلتر شده بر اساس : برق
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
مهدی

مهدی اسلامی

استادیار
برق
مهدی اسلامی
استادیار دکترای تخصصی
- برق

https://faculty.wtiau.ac.ir/mahdi-eslami/fa

علیرضا
علیرضا سیادتان
دانشیار فوق دكتری
۰۰۱۴۳۷۲۲۴۶۴۵۶ برق

https://faculty.wtiau.ac.ir/alireza-siadatan/fa

Google Scholar Scopus Eprint
رضا

رضا شریفی

استادیار
برق
دیاکو

دیاکو عزیزی

استادیار
برق
دیاکو عزیزی
استادیار دکتری
۸۸۳۷۲۶۹۲ برق

https://faculty.wtiau.ac.ir/diako-azizi/fa

Google Scholar