فیلتر شده بر اساس : صنایع
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
وحید

وحید اسماعیلی

استادیار
صنایع
مونا

مونا ایوبی

استادیار
صنایع
مونا ایوبی
استادیار دکترای تخصصی
- صنایع

https://faculty.wtiau.ac.ir/ayoubi-mona/fa

Google Scholar Scopus
وحید

وحید حاجی پور

استادیار
صنایع
وحید حاجی پور
استادیار دکترای تخصصی
- صنایع

https://sites.google.com/site/vahidhajipour

Google Scholar Scopus

وحید عبدالله زاده

استادیار
صنایع
وحید عبدالله زاده
استادیار دکترای تخصصی
- صنایع

https://faculty.wtiau.ac.ir/abdolahzadeh-vahid/fa

احسان

احسان مقیمی حاجی

استادیار
صنایع
احسان مقیمی حاجی
استادیار دکترای تخصصی
- صنایع

https://faculty.wtiau.ac.ir/moghimi-ehsan/fa

بهروز نوری

استادیار
صنایع