به صفحه شخصی من
خوش آمدید
سمیه اسمعیلی
استادیار

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم انسانیعضو هیات علمی گروه اقتصادپیمانیتمام وقت