به صفحه شخصی من
خوش آمدید
رودابه اسحاق
استادیار

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیآموزش زبان روسیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم انسانی _ گروه زبان روسیعضو هیات علمی گروه زبان روسیپیمانیتمام وقت