به صفحه شخصی من
خوش آمدید
دیاکو عزیزی
دیاکو عزیزی
استادیار برق

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶مهندسی برق قدرتتبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی برق قدرتعلم و صنعت ایران
دکتری۱۳۹۲مهندسی برق قدرتعلم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسیعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۹

سوابق اجرایی