به صفحه شخصی من
خوش آمدید
مونا ایوبی
مونا ایوبی
استادیار صنایع

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مهندسی صنایع-گرایش مهندسی صنایععلم و صنعت
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی صنایع- گرایش مهندسی صنایعتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غربعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی