به صفحه شخصی من
خوش آمدید
امیر هوشنگ رمضانی
امیر هوشنگ رمضانی
استادیار فیزیک

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۳فیزیک کاربردی - ماده چگال نانو موادآزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
آزاد اسلامی واحد تهران غربعضو هیئت علمی دپارتمان فیزیکرسمی قطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

 

1- همایش ملی فناوری در مهندسی کاربردی 

بهمن 1395 

دبیر همایش و عضو کمیته علمی 

1- همایش ملی فناوری در مهندسی کاربردی 

بهمن 1395 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب -باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان تهران غرب 

دبیر همایش و عضو کمیته علمی 

عضو انجمن فیزیک ایران