به صفحه شخصی من
خوش آمدید
امیر مسلمی وایقان
امیر مسلمی وایقان
استادیار صنایع

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸مهندسی صنایع-تولید صنعتیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی ارشد۱۳۹۱مهندسی صنایع-صنایعشاهد
دکتری۱۳۹۶مهندسی صنایعصنعتی امیر کبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسی تهران غربپیمانیتمام وقت۴