محبوبه امانی
محبوبه امانی
استادیار

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴الهیات و معارف اسلامی(ادیان و عرفان)دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
کارشناسی ارشد۱۳۸۸عرفان اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
دکترای تخصصی۱۳۹۶تصوف و عرفان اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
داشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غربعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۱

سوابق اجرایی