به صفحه شخصی من
خوش آمدید
علیرضا سیادتان
علیرضا سیادتان
دانشیار برق

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۲مهندسی برقشهیدبهشتی
فوق دكتری۱۳۹۳مهندسی برقشهیدبهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غربهبات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

ساعات حضور

فرصت مطالعاتی در دانشگاه تورونتو