به صفحه شخصی من
خوش آمدید
علی شمسایی
استادیار عمران

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵مهندسی عمران-عمراندانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۸۸عمران- مدیریت ساختدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
دکتری۱۳۹۳عمران آبدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

سوابق پژوهشی

 کارگاه آموزشی  نرم افزار های  مختلف مدیریت ساخت ، مرکز نوآوری و کلاسهای آموزشی دانشگاه تهران ( ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۰ )