به صفحه شخصی من
خوش آمدید
افشین مروجی
افشین مروجی
مربی کامپیوتر

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریمهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوترعلوم و تحقیقات تهران
کارشناسی۱۳۷۲مهندسی کامپیوتر- سخت افزارعلم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد۱۳۷۷مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوترعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامیعضو هیات علمی- رئیس دانشکده فنی و مهندسیرسمی قطعیبورسیه دکتری۱۱

سوابق اجرایی