نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۱۸۰ مورد.
ونوس

ونوس مرضی

کامپیوتر
افشین

افشین مروجی

کارشناسی ارشد
کامپیوتر
افشین مروجی
مربی کارشناسی ارشد
- کامپیوتر

http://faculty.wtiau.ac.ir/afshin-moraveji/fa

مریم

مریم مزدارانی

دکترای تخصصی
ریاضی
مریم مزدارانی
مربی دکترای تخصصی
۴۴۸۷۱۱۰۰ ریاضی

http://faculty.wtiau.ac.ir/mazdarani-maryam/fa

گوگل اسکالر
احسان

احسان مقیمی حاجی

دکترای تخصصی
صنایع
احسان مقیمی حاجی
استادیار دکترای تخصصی
- صنایع

http://faculty.wtiau.ac.ir/moghimi-ehsan/fa

علی منصور

کامپیوتر
امیر

امیر موسویند

دکترای تخصصی
ریاضی