نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۱۸۰ مورد.

سیما قدرتی

روانشناسی و مشاوره
سیما قدرتی
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

http://faculty.wtiau.ac.ir/sima-ghodrati/fa

رضا

رضا کیهانی

دکترای تخصصی
عمران
رضا کیهانی
استادیار دکترای تخصصی
- عمران

http://faculty.wtiau.ac.ir/reza-keyhani/fa

مریم لشگری زاده

دکتری
حسابداری
رویا
رویا مافی غلامی
دانشیار دکتری
۰۹۱۲۳۳۳۹۲۵۰ محیط زیست

http://faculty.wtiau.ac.ir/roya-mafigholami/fa

گوگل اسکالر

سارا محمدپور

علوم ارتباطات
سارا محمدپور
استادیار -
- علوم ارتباطات

http://faculty.wtiau.ac.ir/sara-mohamadpour/fa