نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۱۸۲ مورد.

راضیه فولادی سپهر

استادیار
فارسی
راضیه فولادی سپهر
استادیار دکترای تخصصی
- فارسی

http://faculty.wtiau.ac.ir/raziye-sepehr/fa

احمد قاسمی

استادیار
حسابداری

محمد قاضی

استادیار
عمران

سیما قدرتی

استادیار
روانشناسی و مشاوره
سیما قدرتی
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

http://faculty.wtiau.ac.ir/sima-ghodrati/fa

سکینه کرمی

استادیار
حقوق
رضا

رضا کیهانی

استادیار
عمران
رضا کیهانی
استادیار دکترای تخصصی
- عمران

http://faculty.wtiau.ac.ir/reza-keyhani/fa

لیلا
لیلا گرامی معظم
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۱۴۴۱۳۰۳۹۷ ریاضی

http://faculty.wtiau.ac.ir/lgerami-moazam/fa

گوگل اسکالر
حسن

حسن گیوریان

دانشیار
مدیریت

مریم لشگری زاده

استادیار
حسابداری
رویا

رویا مافی غلامی

دانشیار
محیط زیست
رویا مافی غلامی
دانشیار دکتری
۰۹۱۲۳۳۳۹۲۵۰ محیط زیست

http://faculty.wtiau.ac.ir/roya-mafigholami/fa

گوگل اسکالر

علی مالکی

استادیار
ریاضی

حسام محزون

استادیار
ریاضی

سارا محمدپور

استادیار
علوم ارتباطات
سارا محمدپور
استادیار -
- علوم ارتباطات

http://faculty.wtiau.ac.ir/sara-mohamadpour/fa

زهرا محمودی

استادیار
ریاضی