نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۱۸۲ مورد.

آویده طلایی

استادیار
معماری
مینو

مینو عالمی

دانشیار
آموزش زبان انگلیسی
مینو عالمی
دانشیار دکترای تخصصی
- آموزش زبان انگلیسی

http://www.mech.sharif.ir/web/26972/18

گوگل اسکالر اسکوپوس

رضا عباسی بختیاری

استادیار
تربیت بدنی
تهمینه

تهمینه عدالت جو

استادیار
حقوق
تهمینه عدالت جو
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۲۷۵۷۱۵۳۹ حقوق

http://faculty.wtiau.ac.ir/tahmineh-edalatju/fa

مستور عزت زاده

استادیار
علوم ارتباطات
مستور عزت زاده
استادیار -
- علوم ارتباطات

http://faculty.wtiau.ac.ir/mastooreh-ezatzadeh/fa

سمیه عسگری

استادیار
فیزیک

سعید علیزاده

استادیار
مدیریت

مریم غلامی

مربی
کامپیوتر

زهرا غلامی حیدرآبادی

استادیار
روانشناسی و مشاوره
سروش

سروش فتحی

دانشیار
جامعه شناسی
سروش فتحی
دانشیار دکترای تخصصی
- جامعه شناسی

http://faculty.wtiau.ac.ir/fathi-soroush/fa

محمود فتحی

استاد
کامپیوتر

نوبان فشندی

استادیار
حقوق