نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۱۸۰ مورد.
مینو

مینو عالمی

دکترای تخصصی
آموزش زبان انگلیسی
مینو عالمی
دانشیار دکترای تخصصی
- آموزش زبان انگلیسی

http://www.mech.sharif.ir/web/26972/18

گوگل اسکالر اسکوپوس
تهمینه

تهمینه عدالت جو

دکترای تخصصی
حقوق
تهمینه عدالت جو
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۲۷۵۷۱۵۳۹ حقوق

http://faculty.wtiau.ac.ir/tahmineh-edalatju/fa

مستور عزت زاده

علوم ارتباطات
مستور عزت زاده
استادیار -
- علوم ارتباطات

http://faculty.wtiau.ac.ir/mastooreh-ezatzadeh/fa

زهرا غلامی حیدرآبادی

روانشناسی و مشاوره
سروش

سروش فتحی

دکترای تخصصی
جامعه شناسی
سروش فتحی
دانشیار دکترای تخصصی
- جامعه شناسی

http://faculty.wtiau.ac.ir/fathi-soroush/fa

راضیه فولادی سپهر

دکترای تخصصی
فارسی
راضیه فولادی سپهر
استادیار دکترای تخصصی
- فارسی

http://faculty.wtiau.ac.ir/raziye-sepehr/fa

احمد قاسمی

حسابداری