نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۱۸۰ مورد.

نیکو خیرخواه

آموزش زبان انگلیسی
نیکو خیرخواه
استادیار -
- آموزش زبان انگلیسی

http://faculty.wtiau.ac.ir/niko-kheirkhah/fa

پروین

پروین داداندیش

علوم سیاسی
پروین داداندیش
استادیار -
- علوم سیاسی

http://faculty.wtiau.ac.ir/dadandish/fa

سینا دامی

کامپیوتر
سینا دامی
استادیار -
- کامپیوتر

http://faculty.wtiau.ac.ir/dami-sina/fa

پریسا دانشجو

دکترای تخصصی
کامپیوتر
پریسا دانشجو
استادیار دکترای تخصصی
- کامپیوتر

http://faculty.wtiau.ac.ir/parisa-daneshjoo/fa

لعیا دژم

فیزیک

چنگیز دل آرا

کامپیوتر

مرضیه سادات رضوی

روانشناسی و مشاوره
مرضیه سادات رضوی
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

http://faculty.wtiau.ac.ir/marziesadat-razavi/fa

فاطمه

فاطمه رضویان

دکترای تخصصی
محیط زیست
فاطمه رضویان
استادیار دکترای تخصصی
- محیط زیست

http://faculty.wtiau.ac.ir/fatemeh-razavian/fa