نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۱۸۰ مورد.

شهربانو جلائی

روانشناسی و مشاوره
شهربانو جلائی
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

http://faculty.wtiau.ac.ir/shahrbanoo-jalaei/fa

سودابه

سودابه جلیلی

دکترای تخصصی
مدیریت
سودابه جلیلی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت

http://faculty.wtiau.ac.ir/soudabeh-jalili/fa

مهدی

مهدی حیدری

ادبیات فرانسه
مهدی حیدری
استادیار -
- ادبیات فرانسه

http://faculty.wtiau.ac.ir/mehdi-heydari/fa

ساناز خرمی پور

دکترای تخصصی
محیط زیست
ساناز خرمی پور
استادیار دکترای تخصصی
- محیط زیست

http://faculty.wtiau.ac.ir/sanaz-khoramipoor/fa

مانا

مانا خوشکام

دکترای تخصصی
مدیریت
مانا خوشکام
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت

http://faculty.wtiau.ac.ir/mana-khoshkam/fa

گوگل اسکالر

الهه خوشنویس

روانشناسی و مشاوره
الهه خوشنویس
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

http://faculty.wtiau.ac.ir/elaheh-khoshnevis/fa