نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۱۷۹ مورد.
پریناز

پریناز بنیسی

روانشناسی و مشاوره
پریناز بنیسی
استادیار -
روانشناسی و مشاوره
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/parenaz-banisi/fa

ضیاء الدین

ضیاء الدین تاج الدین

دکترای تخصصی
آموزش زبان انگلیسی
ضیاء الدین تاج الدین
استاد دکترای تخصصی
آموزش زبان انگلیسی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/zia-tajeddin/fa

ژیلا

ژیلا توتونچیان

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
ژیلا توتونچیان
مربی کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/zhila-toutounchian/fa

مجید

مجید توکلیان

دکترای تخصصی
مکانیک
مجید توکلیان
استادیار دکترای تخصصی
مکانیک
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/majid-tavakolian/fa

بهار تیمورپور

دکتری
مدیریت
بهار تیمورپور
استادیار دکتری
مدیریت
۰۹۱۲۳۱۳۵۰۳۶

http://faculty.wtiau.ac.ir/teimourpour-bahar/fa