نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۱۸۰ مورد.
پریناز

پریناز بنیسی

روانشناسی و مشاوره
پریناز بنیسی
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

http://faculty.wtiau.ac.ir/parenaz-banisi/fa

ضیاء الدین

ضیاء الدین تاج الدین

دکترای تخصصی
آموزش زبان انگلیسی
ضیاء الدین تاج الدین
استاد دکترای تخصصی
- آموزش زبان انگلیسی

http://faculty.wtiau.ac.ir/zia-tajeddin/fa

ژیلا

ژیلا توتونچیان

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
ژیلا توتونچیان
مربی کارشناسی ارشد
- آموزش زبان انگلیسی

http://faculty.wtiau.ac.ir/zhila-toutounchian/fa

مجید

مجید توکلیان

دکترای تخصصی
مکانیک
مجید توکلیان
استادیار دکترای تخصصی
- مکانیک

http://faculty.wtiau.ac.ir/majid-tavakolian/fa

بهار تیمورپور

دکتری
مدیریت
بهار تیمورپور
استادیار دکتری
۰۹۱۲۳۱۳۵۰۳۶ مدیریت

http://faculty.wtiau.ac.ir/teimourpour-bahar/fa