نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱۸۰ مورد.
سهیلا

سهیلا نقشبند

دکترای تخصصی
ریاضی
سهیلا نقشبند
استادیار دکترای تخصصی
- ریاضی

http://faculty.wtiau.ac.ir/soheila-naghshband/fa

مهرداد

مهرداد نیکنامی

ترویج و آموزش کشاورزی
مهرداد نیکنامی
استادیار -
- ترویج و آموزش کشاورزی

http://faculty.wtiau.ac.ir/mehrdad-niknami/fa

فرزانه هراتیان

آموزش زبان انگلیسی
فرزانه هراتیان
استادیار -
- آموزش زبان انگلیسی

http://faculty.wtiau.ac.ir/farzaneh-haratian/fa

آرش وحید

معماری

حمیدرضا وطن خواه

روانشناسی و مشاوره
حمیدرضا وطن خواه
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

http://faculty.wtiau.ac.ir/hamidreza-vatankhah/fa