نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱۸۲ مورد.

کیمیا میرکمالی

استادیار
مدیریت

فرزاد ناظمی

مربی
حسابداری
سهیلا

سهیلا نقشبند

استادیار
ریاضی
سهیلا نقشبند
استادیار دکترای تخصصی
- ریاضی

http://faculty.wtiau.ac.ir/soheila-naghshband/fa

روزبه نقشینه

استادیار
معماری

حسین نوروزی

استادیار
حقوق

بهروز نوری

استادیار
صنایع
عالیه

عالیه نوری

استادیار
معارف
عالیه نوری
استادیار دکترای تخصصی
- معارف

http://faculty.wtiau.ac.ir/alieh-nouri/fa

مهنا

مهنا نیک بین

استادیار
مدیریت
مهنا نیک بین
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت

http://faculty.wtiau.ac.ir/nikbin-mohanna/fa

گوگل اسکالر
مهرداد

مهرداد نیکنامی

استادیار
ترویج و آموزش کشاورزی
مهرداد نیکنامی
استادیار -
- ترویج و آموزش کشاورزی

http://faculty.wtiau.ac.ir/mehrdad-niknami/fa

فرزانه هراتیان

استادیار
آموزش زبان انگلیسی
فرزانه هراتیان
استادیار -
- آموزش زبان انگلیسی

http://faculty.wtiau.ac.ir/farzaneh-haratian/fa