طهمورث اقاجانی
طهمورث اقاجانی
استادیار روانشناسی و مشاوره

ترفیعات

 ترفیعات :

1

دریافت لوح تقدیردرسومین همایش معاونین دانشجویی کشورسال 1386

2

دریافت لوح تقدیر ازمنطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت برگزاری گارگاه آموزشی 1384

3

دریافت لوح تقدیر ازمنطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت برگزاری گارگاه آموزشی 1385

4

دریافت لوح تقدیر از مدیر کل محترم امور دانشجویی دانشگاه  به مناسبت مشارکت در امور انتقالات 1385

5

دریافت لوح تقدیر از مدیر کل محترم امور فارغ التحصیلان دانشگاه به مناسبت 8سال خدمت صادقانه 1387

6

دریافت لوح تقدیرازمعاونت محترم دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحد اسلامشهر1386

7

دریافت لوح تقدیرازسازمان جوانان جمعیت هلال احمردرسال 1388

8

دریافت لوح تقدیردر پنجمین همایش معاونین دانشجویی کشور سال1388

9

دریافت لوح تقدیرازسازمان سما به مناسبت برگزاری کارگاه آموزشی – زمستان 1388

10

دریافت لوح تقدیرازمعاونت فرهنگی بنیاد شهید وامور ایثارگران به مناسبت مشارکت فعال 1389

11

دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم دانشگاه درششمین همایش سراسری معاونین دانشجویی کشورسال 1390

12

دریافت لوح تقدیر ازسازمان انتقال خون ایران  در سال1391

13

تقدیر از برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت عملیاتی ویژه دبیران کمیته انضباطی دانشجویی 1391

14

دریافت لوح تقدیر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد 1393

15

دریافت لوح تقدیر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد لبنان 1393

16

دریافت لوح تقدیر ازوزارت کشور به دلیل پاسخگویی به موقع به استعلامات دهمین دوره انخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری  1395

17

دریافت لوح تقدیر ازامور ایثارگران به دلیل مشارکت در برگزاری یادمان شهدای مدافع حرم 1395