طهمورث اقاجانی
طهمورث اقاجانی
استادیار روانشناسی و مشاوره

کنفرانس ها و همایش های بین المللی

 

کنفراس ها وهمایش های بین المللی

1

ارائه مقاله "نقش بازی های آموزشی در رشد خلاقیت کودکان"در اولین کنفرانس بین المللی محققین جوان-

جمهوری آذربایجان- باکو2007 میلادی( مقاله چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات)

2

ارائه مقاله "نقش بازی در رشد اجتماعی وهوش کودکان" در دومین کنفرانس جهانی روانشناسی مشاوره – ترکیه –آنتالیا -2011میلادی( مقاله چاپ شد)

3

شرکت در کنفرانس ملی پیشگیری از اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر و unodc تهران 1389

4

ارائه مقاله در نخستین همایش ملی مهارت آموزی واشتغال در ایران – هتل المپیک 31 خرداد1391

5

شرکت در اولین کنفرانس ملی روانشناسی اجتماعی کشور – اسفند 1390 به عنوان عضو کمیته علمی همایش

6

شرکت در دومین کنگره توانبخشی حرفه ای ایران مهرماه 1392 – تهران - دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی