طهمورث اقاجانی
طهمورث اقاجانی
استادیار روانشناسی و مشاوره

سوابق کاری و اجرایی

عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شهرقدس  (مامور به واحد تهران غرب، استادیار پایه – 10)

مدیرکل دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی از اردیبهشت سال 1393 تا مرداد 1396

مدیرکل خدمات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از خرداد سال 1387 لغایت اردیبهشت1393

معاون مدیرکل دفتر فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1380لغایت 1387

رئیس دفتر معاونت امور پارلمانی دانشگاه آزاداسلامی1377لغایت 1378

مدیر امور اداری مرکز آزموندانشگاه آزاداسلامی1378لغایت 1380

نماینده برگزاری آزمونهای سراسری مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی ازسال 1377لغایت 1383

روانشناس بخش اعصاب وروان بیمارستان نیروی هوایی ارتش(یک سال)

کارمند سازمان صنایع دفاع از 1370 لغایت  1377 در امور فنی مهندسی و امور اداری و پرسنلی

مدرس کارگاه های مدیریت آموزش عالی ویژه مدیران جدیدالانتصاب دانشگاه آزاداسلامی از سال 1385تاکنون

مدرس کارگاه های آموزشی حوزه معاونت دانشجویی کلیه مناطق دانشگاه آزاداسلامی از سال1386 تاکنون

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از سال 1383 لغایت 1386

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از سال 1381 لغایت 1383

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی پردیسعلوم وتحقیقات شهرقدس از سال1392 لغایت 1393        

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش( دانشکده پزشگی) از سال 1392 لغایت 1395

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد( دانشکده تحصیلات تکمیلی) از سال 93 تاکنون

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی قشم ( دانشکده تحصیلات تکمیلی)  از سال 1394 تاکنون

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران  ( دانشکده علوم انسانی) ازسال 1395 تاکنون

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی ( دانشکده تحصیلات تکمیلی) ازسال 1395 تاکنون

همکاری در امر پایان نامه تحصیلات تکمیلی به عنوان استاد راهنما، مشاور و داور در واحدهای تهران غرب، شهرقدس، کرج، آیت الله آملی، ملارد، رودهن، قشم و...

 

1

دبیر کمیته انضباطی دانشجویی( تجدید نظر ومرکزی) دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1387لغایت 1393

2

عضو کمیسیون تخصصی ستاد برنامه ریزی امورفرهنگی بنیاد شهیدوامور ایثار گران از سال 1387لغایت 1393

3

عضو کمیسیون تخصصی اوقات فراغت سازمان ملی جوانان کشور از سال 1387لغایت 1393

4

نماینده دانشگاه در شورای سیاستگذاری سامانه اطلاعاتی سازمان ملی جوانان از سال 1387لغایت 1393

5

نماینده دانشگاه در کارگروه آسیب های اجتماعی سازمان ملی جوانان از سال 1387لغایت 1393

6

عضو شورای سیاستگزاری جشنواره کارآفرینان وزارت کارواموراجتماعی سال 1388

7

مدیر اجرایی همایش سراسری معاونین دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی سال 1388

8

مدیر اجرایی همایش سراسری مسئولین ستادهای شاهد وایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی 1388

9

مدیر اجرایی همایش سراسری دبیران کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی 1387

10

عضو کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاداسلامی ازسال 1378  تاکنون

11

عضو کمیته تخلفات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 1389 لغایت 1392

12

عضو انجمن روانشناسی اجتماعی کشوراز سال1388 تاکنون